Hosted Applikationer

Hosted Applikationer giver mulighed for adgang til programmer, som er installeret på en hosted server.

En "Hosted Applikation" kan være eksempelvis et regnskabsprogram eller et program, som du selv har fået udviklet eller som anvendes indenfor din branche. Programmet vil være tilgængeligt via et ikon direkte på brugerens skrivebord på PC'en og åbner, som var det installeret på den.

Denne måde at håndtere applikationer/programmer på, sikrer dig bedst mulig administration og størst mulig tilgængelighed - der kræves blot en PC og internet-adgang for at kunne køre. Det stiller ikke store krav til brugerens PC, da IT-ressourcerne til at køre programmet ligger i datacenteret.