MS Remote Desktop Services

Microsoft Remote Desktop Services er en de centrale komponenter til medarbejdernes opkobling til virksomhedens netværk.

Remote Desktop

Ved Remote Desktop forståes den måde som brugerne kobler sig op til systemet og tilgår applikationerne, som er lagt på systemet.

RDS Web Access

Med RDS Web Access er det muligt, at få præsenteret applikationerne via en webside som er beskyttet af brugerne og password. De valgte applikationer som præsenteres for brugerne kan styres vha. sikkerhedsgrupper.

RDS RemoteApp

RDS RemoteApp dækker over flere måder, at tilgå de præsenterede applikationer. RemoteApp applikationer kan bruges enten via ikonerne som placeres på brugerens skrivebord og/eller ved at de bliver publisheret igennem RDS Web Access.

Fjernskrivebord

Med fjernskrivbord får brugeren et traditionelt skrivebord på Remote Desktop Serveren, brugere kan så i større eller mindre grad tilgå appllikationer fra skrivebordet eller via startmenuen.

Ekstern Adgang

Til en RDS løsningen kan det også vælges at brugerne skal kunne tilgå RDS miljøet fra internettet. Det kan lade sig gøre via førnævnte metoder, som der åbnes for i virksomhedens firewall.

RDS Gateway

Med en RDS Gateway bliver det muligt for brugerne at tilgå RDS miljøet via almindelige https trafik. Trafikken fra RDS Gateway serveren vil foregå via standard Remote Desktop porte. RDS Gateway sikrer, at det altid vil være muligt for trafikken at nå RDS serverne, selv om brugeren måtte være på en meget sikret linie.

Høj tilgængelighed

Høj tilgængelighed kan laves ved at dublere mange af funktionerne i RDS løsningen.

Internetadgang

Såfremt der ønskes høj tilgængelighed på tilgangen fra internettet, vil der blive lavet flere RDS Gateway servere, således at det sikres at disse altid kan nåes. Bemærk, at det kan også kræve at linie og firewall til løsningen dubleres, så der sikres mod alle fejl.

RDS farm

Med en RDS Farm er det muligt, at have flere RDS Servere som muliggør, at løsningen dels kan skalere til mange servere/brugere, men også sikre at der altid vil være en server tilgængelig som brugeren kan logge ind på og dermed tilgå applikationerne.

Sikkerhed

Sikkerhed er en meget vigtig faktor for RDS løsningen. Som standard er løsningen sikret vha. Certifikater, dels på tilgangen til RDS Web Access men også den efterfølgende kommunikation.
Løsningen kan derudover sikres med to-faktor autentifikation og sikring af klienten, så der er compliance med virksomhedens netværks politikker.